Sadhvi Pragya Singh Thakur. (File Photo: IANS)

Print Friendly, PDF & Email